Ασβεστοποιός τενοντοπάθεια ώμου – περιαρθρίτιδα ώμου

περιαρθρίτιδα ώμου • spyrantis.gr

Ασβεστοποιός τενοντοπάθεια ώμου – περιαρθρίτιδα ώμου

Πρόκειται για μια πάθηση αυτοπεριοριζόμενη η οποία χαρακτηρίζεται από την εναπόθεση κρυστάλλων ασβεστίου σε τμήματα του στροφικού πετάλου του ώμου. Η αιτιολογία παραμένει άγνωστη και διάφορες θεωρίες έχουν προταθεί για την παθοφυσιολογία της.

Τα κύρια συμπτώματα είναι πόνος σχετιζόμενος με την δραστηριότητα  του ώμου ο οποίος επιμένει για μήνες με αιφνίδια υποχώρηση των συμπτωμάτων. Κάποιο ποσοστό ασθενών δυστυχώς  δε παρουσιάζει ύφεση των συμπτωμάτων και αναγκαστικά θα οδηγηθεί στον χειρουργικό καθαρισμό ( υπερηχογραφικό-barbotage ή αρθροσκοπικό )

Η πάθηση επηρεάζει περισσότερο τις γυναίκες σε ένα ποσοστό 2,7% -22% σε σχέση με τους άνδρες και σε ένα ποσοστό 10-20% επηρεάζονται και οι δυο ώμοι και οι ηλικίες είναι μεταξύ 30-50 ετών. Πιο συχνά επηρεάζεται ο υπερακάναθιος σε ποσοστό 80%  και ακολουθεί ο υπακάνθιος ενώ σχετικά σπάνια επηρεάζεται ο ελάσσων στρογγύλος και ο υποπλάτιος.

Η φυσική εξέλιξη της πάθησης έχει χωριστεί σε 3 στάδια

  • Προασβεστοποιό στάδιο
  • Ασβεστοποιό στάδιο : α) φάση σχηματισμού, β) φάση παύσης, γ) φάση απορρόφησης και
  • Στάδιο αποκατάστασης

Ο έντονος πόνος παρουσιάζεται στη φάση απορρόφησης όπως και στη φάση παύσης.

Η φυσική εξέλιξη της πάθησης η οποία δεν θα αντιμετωπιστεί ορθά και εγκαίρως μπορεί να οδηγήσει στις κάτωθι επιπλοκές :

  1. συμφυτική θυλακίτιδα
  2. ρήξη στροφικού πετάλου
  3. οστεόλυση
  4. οστεοποιός τενοντοπάθεια

Αίτιοπαθογένεια για την ασβεστοποιό τενοντοπάθεια ώμου – περιαρθρίτιδα ώμου

Δεν έχει εξακριβωθεί και πολλαπλές θεωρίες έχουν προταθεί. Μερικοί θεωρούν ότι πρόκειται για εκφύλιση ή μικροτραυματισμούς του στροφικού πετάλου η οποία προδιαθέτει στην  εναπόθεση κρυστάλλων ασβεστίου.  Μερικοί ερευνητές θεωρούν ότι λόγω των μικροτραυματισμών επακολουθεί νέκρωση των ινών του τένοντά του στροφικού πετάλου και ότι η εναπόθεση κρυστάλλων ασβεστίου ακολουθεί την εκφύλιση.

Κλινική εικόνα

Παρουσιάζεται πόνος στον ώμο με ή δίχως περιορισμό της κίνησης. Ο πόνος συνήθως προέρχεται από την χημική αντίδραση του ασβεστίου στους πέριξ ιστούς, το οίδημα  το οποίο προκαλείται και το οποίο ασκεί πιεστικά φαινόμενα ,την  δυσκαμψία και τη πρόσκρουση του βραχιονίου στο ακρώμιο.

Η πάθηση είναι χρόνια και έχει περιγραφεί η πλήρη ίαση στο 70% των ασθενών σε περίοδο έως και 49 μηνών. Επίσης άξιο αναφοράς είναι ότι η  πάθηση σχετίζεται με νεφρολιθίαση
(33% ασθενών με ασβεστοποιό τενοντοπάθεια έπασχαν από νεφρολιθίαση ενώ ένα 9% ήταν στην ομάδα ελέγχου)

Απεικόνιση

Πιο συχνή απεικόνιση είναι κυρίως οι ακτινογραφίες :

1) Rockwood view και 2) shoulder outlet view.

Επίσης ο υπέρηχος είναι μια καλή απεικονιστική εξέταση και μπορεί εύκολα ο γιατρός να αναγνωρίσει το μέγεθος, την τοποθεσία και την ηχογένεια του του ασβεστώματος. Ο υψηλής ευκρίνειας υπέρηχος έρχεται κ αυτός να προσθέσει την δυναμική του στη διάγνωση και σε συνδυασμό με το έγχρωμο doppler μπορεί αν εξεταστεί η αιμάτωση του τένοντα στην περιοχή.

Ακολουθεί ο μαγνητικός τομογράφος ο οποίος μπορεί να μας δώσει πληροφορίες ολιστικές για την κατάσταση του στροφικού πετάλου και την κατάσταση των μυών του όπως επίσης και οστικές πληροφορίες.

Ένας καλός γνώστης και χειριστής υπερήχου  μπορεί να προσφέρει αρκετές πληροφορίες για την κατάσταση του στροφικού πετάλου και την εκτίμηση των μυών αυτού.

περιαρθρίτιδα ώμου • spyrantis.gr

 

περιαρθρίτιδα ώμου • spyrantis.gr

Διαχείριση για την περιαρθρίτιδα ώμου

Συντηρητική θεραπεία

Η αρχική αντιμετώπιση την πάθησης είναι η συντηρητική θεραπεία. Φυσιοθεραπείες, χειροπρακτική αντιφλεγμονώδη και ασκήσεις ώστε να διατηρηθεί ή και να βελτιωθεί το εύρος κίνησης της αρθρώσεως.

Κρουστικά εξωσωματικά κύματα

Αυτή περιλαμβάνει χρήση ακουστικών κυμάτων από πιεζοηλεκτρική, ηλεκτρουδραυλική και ηλεκτρομαγνητική πηγή. Συνήθως χρειάζονται 2 με 3 συνεδρίες με χρονικό κενό 12-16 ημερών. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι υψηλής ενέργειας κύματα προσφέρουν ταχύτερη αποκατάσταση σε σχέση με την συντηρητική θεραπεία και σε σχέση με τη θεραπεία με χαμηλότερης έντασης κύματα. Υπάρχουν όμως επιπλοκές με τα υψηλής ενέργεια κύματα όπως είναι βλάβες στο δέρμα, πόνος οποίος χρήζει αναισθησίας και δεν μπορεί να γίνει στα εξωτερικά ιατρεία.

Διαδερμική μέσω υπερήχου εξαίρεσης του ασβεστώματος (barbotage)

Επεμβατική μέθοδος κατά την οποία ο ιατρός με την βοήθεια υπερήχου επεμβαίνει με βελόνες και ορό στο σώμα του ασβεστώματος με σκοπό να το διαλύσει και να το αναρροφήσει. Μέθοδος η οποία  γίνεται σε αποστειρωμένο περιβάλλον με τοπική αναισθησία, είναι ελαχίστης επεμβατικότητας και γίνεται στα εξωτερικά ιατρεία. Ο συνδυασμός barbotage και κρουστικών κυμάτων έχει αποδειχθεί ότι παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα και ένας μικρός αριθμός ασθενών τελικά οδηγήθηκε σε αρθροσκοπικό καθαρισμό.

Αρθροσκοπικός καθαρισμός

Πρόκειται για ελαχίστης επεμβατικότητας χειρουργείο όπου οι εναποθέσεις αφαιρούνται καθολικά. Είναι η τελευταία επιλογή θεραπείας και ένα μικρό ποσοστό ασθενών οδηγούνται σε αυτή μιας και η νόσος είναι αυτοπεριοριζόμενη. Έχουν περιγραφεί  προγνωστικά απεικονιστικά κριτήρια της νόσου τα οποία  χρησιμοποιεί ο ιατρός ώστε να προειδοποιήσει τον ασθενή για την μη καλή έκβαση της νόσου και ίσως την ανάγκη να οδηγηθεί αμεσότερα στο χειρουργείο.

περιαρθρίτιδα ώμου • spyrantis.gr

Η αποκατάσταση μετά το χειρουργείο είναι 6-8 εβδομάδες και πλήρης λειτουργικότητα στους 5 μήνες σε σχέση με την συντηρητική θεραπεία η οποία μπορεί να φτάσει έως κ τα 4 έτη.

Επίσης κατά τη διάρκεια της αρθροσκόπησης ο ιατρός μπορεί να παρέμβει και να διορθώσει τυχόν βλάβες που θα συναντήσει στο στροφικό πέταλο και να εκτιμήσει αν χρειάζεται περαιτέρω παρέμβαση (π.χ ακρωμιοπλαστική).

Τα αρνητικά της μεθόδου αυτής είναι ότι απαιτεί γενική νάρκωση, είναι μια χειρουργική θεραπεία και έχει κάποιο χρόνο αποκατάστασης σε σχέση με την συντηρητική θεραπεία όπου ο ασθενής είναι λειτουργικός.

Εν κατακλείδι πρόκειται για μια πάθηση κατά το πλείστων αυτόπεριοριζόμενη και η οποία αντιμετωπίζεται αρχικά συντηρητικά. Συγκεκριμένοι προγνωστικοί δείκτες  μπορούν να εκτιμηθούν ώστε ο ασθενής να κερδίσει χρόνο και να αποφύγει τυχόν επιπλοκές της πάθησης. Οι παραπάνω τεχνικές έχουν αποτελέσματα και μπορούν να ανακουφίσουν τον ασθενή και έχουν τα υπέρ και τα κατά τους και πρέπει να χρησιμοποιηθούν την κατάλληλη χρονική στιγμή και μιλήστε με τον ιατρό σας ώστε να σας κατευθύνει.

Λέξεις κλειδιά: περιαρθρίτιδα ώμου, ασβεστοποιός τενοντοπάθεια ώμου

 

Ο κ. Μαγαράκης Γεώργιος είναι ορθοπεδικός χειρουργός με κατεύθυνση στην παθολογία του ώμου και του αγκώνα.  Ως ορθοπεδικός χειρουργός ώμου και αγκώνα δίνει έμφαση στην αντιμετώπιση εκφυλιστικών και αθλητικών παθήσεων και κακώσεων του άνω άκρου. Στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των άνω άκρων συμπεριλαμβάνεται και η αποκατάσταση με ολική ή μερική αρθροπλαστική του ώμου και του αγκώνα, η αρθροσκοπική χειρουργική και η αντιμετώπιση καταγμάτων.

Ο κ. Μαγαράκης συνεργάζεται με τον κ. Σπυράντη Μανόλη και από κοινού συγκροτούν μια χειρουργική ορθοπεδική ομάδα αντιμετωπίζοντας ορθά παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή πρωτόκολλα.

 

 

Ασβεστοποιός τενοντοπάθεια ώμου – περιαρθρίτιδα ώμου
Κύλιση προς τα επάνω
Μετάβαση στο περιεχόμενο